tembang sunda

Jang…
hirup teh teu gampang
teu cukup ku dipikiran
bari kudu dilakonanjang…
jalan kahirupan
henteu sapanjangna datar
aya mudun jeung tanjakan
kudu sabar tina kurang
ulah nepak dada beunghar
salawasna kudu syukur
eling kanu Maha Agung
kade hidep bisi kufur

jang…
cing jadi jalma hade
cing jadi jelema gede
beunghar harta jembar hate

jang…
hidep cing ngajalma
turut parentah agama
ulah jauh ti ulama

nyobat sareng ahli tobat
dalit sareng para kiyai
hirup kena ku owah gingsir
ngarah aya anu ngageuing
mangsa lengkah niggang salah

cing pinter tur bener
cing jujur tong bohong
ulah nganyerikeun batur
ngarah hirup loba dulur

raksa ucap lampah
tekad jeung tabeat
ngarah pinanggih bagja
salamet dunya aherat

jang..jang…
cing jadi jalma soleh

jang… jang…
hidep cing soleh

Iklan
%d blogger menyukai ini: