Reureugeud hate

*< rasa hariwang jeng honcewang nu terus ngancik dina ati

< tagiwur na hate awor jeng rasa honcewang tur  hariwang

< ingis ku bisi rempan ku sugan nu nyaliara dina manah

< ratugna jajantung marengan rasa was-was tur rempan

   

     *< hirupna- huripna nu karandapan ,nu karasa jeng nu ka,alaman ngan ukur bangbaluh nu di gugulung ,karempan nu kaalaman te woleh nguntit dina diri

    

*< gubrag kaiyeu dunya lain kahayang ,tapi nugraha  ti nukawasa sangkan ibadah tur pengkuh nyekel amanah

*< hiji-hiji di itung ti mimiti netepan tur dugi  kana amalan estu taya nu kaliwat ,subhanaloh rumasa diri kotor tur taledor estu datang na berang ngan kur di pake  gagabah  ,sumping peuting teu di pake eling, nyata ngan di pake awuntah

*< dunya barana nu di pibanda anak katut kulawarga ngan ngajadiken hiji papaes kahirupan anu ngan saukur sakeuderan

   

*< sakapeung kamalinan tur kajongjonan alatan di ayun ambing ku papaesna dunya ,nepi kacan apal jalan ker mulang ka sarakan  nu bakal papanjangan

    

 *< kahariwang ,karempan sok ingis te  bisa ngarahken pangwelah rasa tagiwur trur ti gejebur ka jalan kamaksiatan

   

 *< jelas nyata tur karasa, saestuna alooh te ngarobah kaayaan hiji kaum,nepi ka manehna ngarobah kana ka,ayaan nu aya  dina dirina sorangan { AR-RA’D:11}

    

 *< Hai jelema nu iman, raksa diri anjen jeung kulawarga anjen tina panasna seuneu jahanamiah anu suluhna ku manusa jeng batu sarta di jaga ku malaikat nu kasar ,nu te doraka ka alooh,jeng teu mungpang kanu di parentahaken {QS.AT TAHRIM:6}

    

  *< prak geura ngadua ka pangeran anjeun kalawan handap asor{depe-depe} jeng sora nu halon,saestuna alooh teu mikaresep jalma-jalma nu kaleuleuwihi prak geura ngadu’a anjen kalawan rasa sien {moal ditarima} jeng harepan bakal di{tedunan}. {al a’raaf:55, 56}

    

 *< jeng kami baris nguji ka aranjen ku hal-hal anu goreng jeung ku hal-hal  anu hd minangka cocoba {al anbiya :35}

        **<><> pepeling diri sangkan te  tunggara <><>** 

   

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: