panineungan

mangsa urang tepang munggaran
Pa amprok dina mangsa lalagasan
neundeun kadeudeuh dina rasa geter jeung kaheman

Nunda rasa kanya’ah mika welas mika asihh
lir ca’ang bulan purnama tgl opat welas
bagja taya sisilihan nana
nya`angan poek nu ngahiyeuman
ngahudang rasa katresna ka panutaning ati
duka iraha,… duka kamana,…
teuwalakaya nunda rusiah ngentabna rasa !
leureus ieu teh katresna nu narawangan ?
atawa kanya’ah anu ngalangkangan ?
duh Gusti Nu maha suci
pasihan abdi jalan geusan pasini patali asih….

katresna nu nembongan minuhan qolbu,…
kanyaah nu marengan minuhan rasa,………
nu datang teu di ondang,nusumping teu di angkir
Marengan kaendahan manah
mapaesan taman sawarga lokana rasa
duriat nu teu weuleh ngentab
rasa nu teu weleh ngariksa
kanyaah kasalira,… katresna kasalira,…
ngahudangkeun sarebu rasa
hate nu teu weleh teuneung ludeung
ku poek mongkleng na peuting
sieun,…abdi sieun mayunan rasa sorangan
mung kieu balukarna,…kieu nyatana
sono pami teu tepa’amprok,melang munteu teupang
kasono nu teu aya wateus wangen
kanya`ah nu wangi bersih .. satia jadi kakasih
pameunteu marahmay manis
hajakal lamun endah ngan ukur kalangkang

ngaraos reueus turguligah,….
Sanajan batin patebih, Sanajan raga urang pa’anggang
Hate teu weleh masket cumantel wae
hayang patepang pasimpay panangan
hoyong patepung lawung paamprok jonghok
Dinaimplengan iraha bakal kasorang
kangeun manteung ka salira
kadeudeuh tilam katresna mung hiji kanggo salira
rasa nya`ah rasa katresna kanggo salira
rasa asih rasa kaheman kanggo salira

mun rasa nyipaykeun katresna mika asih kasalira
kapan cinta kedah anteung jeung asihna
kapan asihh kedah tringtrim sumadinngna
sedeung rasa rumasa manteung deudeuhna demi kasatiaan
janteun pageuh pamadegan
nepikeun bungkusan kalbu mustikanarasa
da’niat saenyana mika asih kasalira

Duh naon lepatna lamun hate mikanya`ah
Duh naon dosana lamun hate mika asih salira 
Kapalang deudeuh ieu hate mika heman
Duh kapalang cinta ieu hate pikeun dirina
Sanajan kudu nandangan tunggara rek satia moal rek sulaya
cinta moal rek kadungsang dungsang, cinta nu pasrah jiwa jeung raga
moal alang kumapalang, cinta lahir tumekaning bathin
sumanding asih nu tingtrim

naon deui atuh anu ngancik dina ati
panghudang rasa,…… minuhan sagara hate
jajantung ratug tutunggulan
nata rasa-niti ati ngajadi hiji
asih salira nu teu acan kedal !!
galindeng salira nu diantos !
waktosna kedal lisan,.. nyumponan kahayang diri,…
asih salira,… kanyaah salira,… duriat salira

Aya rasa dina diri
sumarambah dina bayah
sumoreang togencang loba kamelang
emut kapanutan nuaya di pangumbaraan
duh panutan ati jungjunan qolbu….
salira bet kumolebat bae
ieu hate kumalayang marengan rasa
Rasa  kamelang,rasa honcewang
sok ingis salira teu surti
mun karep nya diri
ku kahayang dina implengan
babarengan silih lendean
dina rasa dina dada aya  salira
duh junjunan panutan kalbu
bebende pamaes mepende hate
beubeureuh anu geus maneuh
iyeu diri hamo lanca-linci
hamo incah balilahan tisalira
Duh … junjunan, panutan ati …

mung salira nu dipikacinta
akang  moal baha bade satuhu tur jujur
kadeudeuh nu nyangkaruk
kumalayang dina implengan
endah kasawang dina lamunan
hirup rukun ngajadi hiji
Duh junjunan kalbu,panutan ati
bebende mepende hate, beubeureuh anu geusmaneh,
hate kumalayang  ka salira panutan

2 zulqoidah 1428

by:ogin

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: