Oleh: ewon | Januari 24, 2008

aqoidul Iman

Mengimani 20 sifat yang  wajib bagi Allah dan 20 sifat yang mustahil 1 harus (Harus bagi Allah menjadikan setiap yang bergerak dan diam , ada baik pada adabnya: iman dan taat atau buruk pada adabnya :kufur dan maksiat dengan sifat qudrat dan IradatNya.) semua merupakan pasangan-pasangan

sipat 20

Sifat yang wajib dan mustahil bagi Allah

Wajib Mustahil
1 Wujud(Ada) Adam(Tidak Ada)
2 Qidam(Sedia) Huduth(Baharu)
3 Baqa’(Kekal) Fana’(Binasa)
4 Mumkhalafatuhu Lilhawadith Mumathalatuhu Lilhawadith
5 Qiyamuhu Binafsihi Muhtajun Ila Ghairih
6 Wahdaniyah Ta’addud
7 Qudrat Ajzum
8 Iradat Karahah
9 Ilmu Jahlun
10 Hayat Maut
11 Sama’ Soman
12 Basyar ‘Umyum
13 Kalam Bukmum
14 Kaunuhu Qadiran Kaunuhu ‘Ajizan
15 Kaunuhu Muradan Kaunuhu Mukhrahan
16 Kaunuhu Aliman Kaunuhu Jahilan
17 Kaunuhu Hayyan Kaunuhu Mayyitan
18 Kaunuhu Sami’an Kaunuhu Ashamma
19 Kaunuhu Basiran Kaunuhu A’ma
20 Kaunuhu Mutakaliman Kaunuhu Abkam
Sifat 20 yang dibagikan kepada empat itu adalah seperti berikut: 1.      Sifat Nafsiyah iaitu; Wujud 2.     Sifat Salbiyah iaitu: Qidam, Baqa’, Mukhalafatuhulil Hawadis,  Qiyamuhubinafsihi, Wahdaniah. 3.    Sifat Ma’ni iaitu:Qudrat,Iradat,Ilmu, Hayat,Sama’,Basar,Kalam

4.  Sifat Ma’nawiyah:Qodirun,Muridun,Alimun,Hayyun,Samiun,Basirun, Mutakalimun

1.Sifat Nafsiyah yaitu; Wujud

 Sifat Napsiyah yaitu Wujud(ada) maka mustahil La maujud (tidakad) Tiada yang Wujud selain Allah

2. Sifat Salbiyah iaitu; Qidam, Baqa’ ,Mukhalafatuhulil Hawadis, Qiyamuhubinafsihi,Wahdaniah.

 Qidam = Sedia maka mustahil huduth(baharu)

Tiada Maujud pada Zihin: Bolehkah kita fikirkan atau mengambarkan bagaimana keadaan Wujud Zat yang Sedia itu? Sudah pasti tidak boleh . Wujud Zat itu sedia, Sudah pasti tiada yang Sedia Wujudnya  Melainkan Dia Tiada maujud Kharij :Tiada satu contoh yang boleh di bandingkan dengan Wujud Zat itu Sedia itu. Dan perkhabaran tentang Wujud Zat itu Sedia di imani melalui wahyu

Untuk membenarkan(mengisbatkan) empat sifat Salbiyah bukanlah satu perkara yang sukar setelah terlebih dahulu dibenarkan sifat Nafsiyah. Namun adakalanya kita terleka untuk membenarkan salah satu  dari Sifat Salbiyah iaitu: Qiyamuhubinafsihi (berdiri Allah taala dengan sendiriNya)

Isbatkan ZAT/Membenarkan Zat

QADIM

MUHADAS
Wujud Mumkinul Wujud
Qidam Bersifat baharu
Baqa Binasa
Mukhalafatuhu Lil Hawadith Bersamaan dengan yang baharu
Qiyamuhu Binafsihi Mengharapkan kepada kekuasan Allah
Wahdaniyyah Berbilang- bilang

 

3.  Sifat Ma’ni

Qudrat = Berkuasa

 

Iradat = berkehendak Sifat Iradat itu hanya wajib bagi Allah pada hamba nafsu.

Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: “Jadilah!” maka terjadilah ia.(36:82)

Ilmu = mengetahui “Sesugguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”(57:3) Membenarkan hanya Allah yang wajib bersifat dengan sifat Ilmu, Ahli Ilmu Usulludin menolak ada pada hamba sifat Ilmu, Hamba wajib bodoh. Hayat = hidup  :Dialah Allah yang bersifat hidup dan berdiri Ia dengan sendirinya. (2:255.) Hanya Allah yang wajib bersifat dengan sifat hayat hamba mumkinul hayat

Kehidupan di dunia hanyalah bersifat sementara dan sesungguhnya kehidupan diakhirat bersifat kekal Berakhirnya kehidupan didunia atau apa dimaksudkan meninggal dunia (mati)menunjukan   jasad itu berserta  sifat hayat hak Allah ,sifat hayat inilah yang akan kekal selama-lamanya

Sama’. = Mendengar.  “Dialah yang sentiasa mendengar  lagi maha melihat akan sesuatu.”( Al Israq ayat 1)

Basar=Melihat : sesungguhnya Allah maha melihat akan apa jua yang kamu kerjakan (Al Hadid ayat 4.)

Melihat Allah swt juga tidak sekali-kali terbatas atau terhijab oleh sesuatu. Kerana itulah apa-apa jua yang kita lakukan tidak terlepas dari pengelihatan Allah swt. Lawan bagi sifat basar itu ialah buta. Maka mustahil pada akal yang Allah swt itu menerima sifat buta. Jika Allah bersifat buta maka adalah Allah bersifat dengan sifat-sifat kekurangan bagiNya

Kalam= Berkata-kata.

 

Bermaksud” Dan Bagi Allah itu, apabila Ia mengkehendaki bagi menjadikan sesuatu Ia berkata jadi , maka terjadilah ia.”

13 sifat yang hanya wajib bagi Allah telah pun di perhatikan bersama. Satu sifat Nafsiyah dan lima sifat Salbiyah ada lah perkara yang berkaitan dengan mengisbatkan Zat atau membenarkan Zat tiada maujud pada Kharij dan tiada maujud pada Zihin maujud pada khabar setelah tunduk akal pada wahyu

garoet:22 rayagung 1428 H

 sumber: tijan durori + cara-ciri alilmu

by: ogin shine

      

Iklan

Kategori

%d blogger menyukai ini: