Oleh: ewon | Oktober 2, 2007

pemahaman tasauf

AKIBAT tidak mengenal Allah, manusia telah begitu jauh terlanjur sesat di dalam kancah kehidupan dunia yang porak peranda sehingga tercetus berbagai bentuk kerusakan demi kerusakan yang tidak pernah terduga oleh kita.

 kita perlu  suatu disiplin ilmu yang tumbuh bersih sesuai dengan pertumbuhan fitrah seorang manusia. perkara ini telah pernah dilakukan oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW

catatan sejarah. Beliow  membawa kunci kepada suatu dimensi (dimension) baru kehidupan yaitu membawa manusia mengenal Allah (ma’rifatullah) dengan sebenar-benarnya pengenalan.

DUNIA semakinpenuh huru-hara, kacau-bilau sehingga menjerumuskan manusia hidup dalam krisis   yang tidak berkesudahan, peperangan,  pembunuhan, pencabulan hak asasi, perogulan, perzinahan dan berbagai-bagai kerusakan yang lain.seumpama ini berlaku di waktu dunia sedang menikmati puncak kemajuan serta kecanggihan sains dan telnologi.

Di waktu manusia mampu menguasai dan memperkosa semau-maunya segala khazanah yang tersimpan di perut bumi. Tetapi malang sekali, di atas kemajuan kebendaan itu,  insaniah  manusia hancur.Manusia seolah-olah sudah bertukar menjadi hewan dan kehidupan  manusia bagaikan kehidupan hewan di dalam hutan belantara, yang  gagah hidup, yang lemah menyerah. Unsur timbang rasa, tolak ansur, bantu-membantu,  sayang-menyayangi, hormat-menghormati sesama manusia sudah sirna.

SUASANA dunia yang sungguh menyesakan ini, membuat kita begitu terkesan,  heran, terkejut dan bertanya-tanya , mendorong diri ini untuk meniliti dan mengkaji di manakah puncak  atau akar umbi kepada seluruh permasalahan ini.

Oleh kerana itu, kita perlu melihat ke arah atau   lain dalam usaha menangani persoalan ini. Kaedah   perlu diwujudkan segera kerana dua faktor :

1.  puncak masalah sebenar dikenal-pasti dan diubati atau diselesaikan dengan tepat. Akibat  salah menilai puncak maka sasaran penyelesaian selama ini kerap tersasar.   masalah sedikit pun tidak menunjukkan petanda berkurang tetapi semakin bertambah dengan  maju. Apabila puncak telah dikenal-pasti, maka orang atau pemimpin yang mampu atau layak untuk menanganinya juga akan dikenal-pasti.

2. Memberi nilai atau arti kehidupan baru yang lebih bermakna untuk manusia.manusia kerapkali   mendapatkan perkara yang kurang bernilai dan sambil lewat saja terhadap perkara yang berharga. Dengan membawa tafsiran baru tentang kehidupan, seperti matlamat hidup, kebahagiaan, ketenangan, kasih-sayang, maka hidup seluruhnya akan berubah.

Dalam kehidupan seharian ini kita banyak melakukan kehilapan pentafsiran dan pemahaman berhubung dengan soal-soal kehidupan terutamanya berkaitan dengan aqidah.

 Kita lebih mudah terpesona dengan sesuatu kepercayaan dan ajaran yang berbentuk khayal (fantasi). Kita seronok menerima sesuatu yang bersifat kesaktian (karomah hidup), meskipun ia jauh dari kebenaran dan membawa kepada kesyirikan. Kita juga malas untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah yang bertebaran di muka bumi ini.

Sikap kita yang suka ambil mudah dan suka berpuas hati dengan sesuatu ilmu juga menjadi puncak kenapa kita tidak dapat memahami sesuatu ilmu itu dengan mendalam ataupun sampai ke dasar hakikatnya.

Sikap dan perangai demikian tidak menguntungkan. kita malahan merugikan dan juga menyebabkan hidup kita ini sia-sia shaja, ke bumi tidak berpijak ke langit tak kesampaian.

Setiap orang yang beramal tanpa dilengkapi dengan ilmu pengetahuan (tentangnya), maka amalan-amalan itu tertolak dan tidak diterima

Demikian juga dalam soal kita hendak mengenal diri dan juga Ma’rifat dengan Allah. Kita kena kenal dengan terperinci dan dari satu peringkat ke satu peringkat. Kita kena kenal diri kita dari peringkat pertama sebelum terwujudnya mani (nauthfah) sampailah kepada masalah roh (diri batin) yang ghaib.

Daripada sebelum kewujudan kita, baik selepas disyariat (diwujudkan) hingga kepada dibangkitkan kembali (hidup). Kita kena kenal Allah bukan hanya pada sifat nama-Nya (99 nama dan 20 sifat diri-Nya), tetapi kita kena kenal pada (sifat-sifat), Zat-Nya, Asma’-Nya dan Af’al-Nya.

Juteru demikian penting bagi kita mengenali diri dan mema’rifatkan diri dengan Allah, maka sama-samalah kita mengorek langkah dengan penuh bersemangat dan insaf lagi untuk mempelajari dan memiliki segala ilmu ma’rifat ini.

Kecerdasan dan kesanggupan akal manusia di dunia ini tidaklah sama, karena ada yang dikatakan umum dan ada pula yang dikata khas tetapi yang khas itu berfikir lebih cerdas daripada pemikiran umum. Dengan perkataan yang luas “umum” itu adalah manusia biasa , dan “khas” pula adalah dikhususkan kepada manusia yang sempurna dari sudut alam pemikirannya. Oleh  orang umum yang belum sanggup berfikir-fikir cerdas, teratur dan meluaskan pengetahuannya, tidak perlu bersoal-jawab dengan perkara yang tidak diketahuinya berdalam-dalam, yang mana banyak menimbulkan keraguan di dalam hatinya sendiri

Ilmu yang sukar difahami akan mendatangkan mudarat kepada diri seseorang seandainya ia tidak mempelajarinya dengan bersungguh-sungguh dan dikhuatiri merusak daripada memperbaiki, andaikata ia tidak dapat mencungkil atau menembusi erti maksudnya yang sebenar. Oleh itu bagi orang umum, memadailah jika ia berpegang dengan Nas Al-Quran dan Sunnah itu adalah lebih baik daripada bertanya, bahkan tidak pernah campur untuk menta’wilkan ayat dan Hadis yang dalam pengertian, fahaman dan kehendaknya, kerana ia boleh merusakkan pendiriannya sendiri. Ta’wil orang umum, adalah laksana orang yang tidak pandai berenang mencuba-cuba hendak merenangi lautan yang luas dan dalam; itu adalah suatu kerja atau perbuatan yang sia-sia (bodoh sombong) saja.

 Firman Allah Ta’ala, bermaksud :

“Mengapa tidak pula berangkat satu rombongan dari tiap-tiap golongan itu untuk mempelajari perkara agama.”[At-Taubah : 122]

Dan firman-Nya lagi, bermaksud :

“Maka bertanyalah anda kepada ahli ilmu jika anda tidak tahu.”[An-Nahl : 43]

Sabda Rasulullah SAW, bermaksud :

“Tidak wajarlah bagi orang yang bodoh, berdiam diri atas kebodohannya. Dan tidak wajarlah bagi orang yang berilmu, berdiam diri atas ilmunya.”[HR. Thabrani & Abu Na’im]

Ilmu Tasauf yang benar tidak sekali-kali bertentangan dan memang tidak boleh bertentangan dengan ajaran Al-Quran, Hadis dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebab sebagai suatu cabang cabang ilmu ke Islaman, Tasauf tidak boleh bertentangan dengan sumber asalnya. Andaikata terdapat seorang yang mengaku dirinya Sufi atau mengaku dirinya sudah kenal hakikat, tetapi ia menyalahi dan melanggar hukum-hukum syariat, ternyata benar bahawa mereka itu adalah manusia jahil dan sesat Imannya.

Saya ingin menyentuh sedikit tentang bab Solat (sembahyang) di dalam perbahasan ini. Ada seorang netters yang mempertikaikan tentang ajaran Keronahian ini yang katanya tidak perlu mengerjakan solat, cukup  berniat sahaja. Begitu juga dengan puasa, cukup dengan berniat sahaja. Dan perkara ini pula berlaku ke atas kerabatnya (keluarga) sendiri. Lalu dengan firasat yang rendah akhlaknya,  perkara yang bertentangan syara’ ini disama tarafkan dengan ajaran “Tariqat/Tasauf”!  Apakah bendanya ini???   Apakah   dangkalnya  fikiran mereka??? padahal sholat dan puasa merupakan kewajiban.

Kemantapan jiwa dicapai dengan solat (sembahyang), zikir, doa, istighfar,  mentauhidkan Allah, menginsafi kebesaran Allah, menautkan diri dengan pengucapan-pengucapan Rabbani, Puasa dan sebagainya. Perkara-perkara ini dilakukan secara terus-menerus tiap masa beraleh dan beredar. Amalan ini dikaitkan dengan masa tertentu agar manusia merasakan betapa nikmat Allah dalam penghayatan masa-masa itu dan betapa mahalnya nilai masa-masa itu.

janganlah diletakkan perkara atau hal ini kepada Tasauf kerana ilmu Tasauf tidak bersifat tercela malah tidak pernah menganjur atau menaburkan bid’ah-bid’ah dhalalah (sesat), dan tidak pernah mendidik pada sesiapa dengan perkara yang bertentangan dengan hukum-hukum syariat Rasulullah SAW, bahkan menganjurkan perkara yang dituntut oleh syara’yaitu mematuhi dan mentaati segala perintah Al-Quran, Hadis dan mengikut Sunnah Rasulullah SAW. Dari itu bukanlah salah ilmu Tasauf malah tidak ada kena-mengena langsung kepada apa yang dilakukan oleh manusia durjana sama ada yang mengaku diri orang Sufi atau mengaku diri  sudah kenal hakikat,  kesalahan yang mereka lakukan itu, merekalah yang bertanggungjawab, bukannya ilmu Tasauf/Tariqat yang hendak disalahkan.

Firman Allah Ta’ala, bermaksud :

“Bahkan (Al-Quran) itu adalah bukti-bukti yang jelas di dalam dada mereka yang diberi pengetahuan.”[Al-Ankabut : 49]

Dan firman-Nya lagi, bermaksud :

“Contoh-contoh itu Kami buat untuk manusia dan tidak ada yang mengerti kecuali orang-orang yang berilmu.” [Al-Ankabut : 43]

Agama Islam adalah suatu agama yang suci murni, tidak ada taranya kesucian dan melambangkan kebesaran Ilahi yang menciptakan alam semesta ini agar manusia yang beragama tunduk dan sujud ke hadhrat-Nya. Dengan penuh kasih-sayang-Nya Allah mengutus Nabi-nabi dan Rasul-rasul-Nya untuk memimpin dan mengasuh manusia ke jalan yang diredhoi-Nya. Tetapi malangnya manusia itu zalim, tidak tahu berterima kasih dan bersyukur kepada Allah.

Allah Ta’ala memberi manusia akal untuk berfikir, supaya dapat seseorang itu memperbezakan atau memilih yang mana satu intan dan yang mana satu kaca. Kalau tidak memahami atau mendalami ilmu-ilmu Tasauf/Tariqat bagaimana kita dapat membezakan sama ada kaca itu intan atau intan itu kaca. Jangan hentam buta saja tak kira adakah perkara itu benar atau salah.

Firman Allah Ta’ala, bermaksud :

“Barangsiapa buta (hati) di dunia ini, maka di akhirat juga ia buta dan lebih sesat lagi perjalanannya.” [Al-Isra’ : 72]

Dalam ilmu Tasauf ada menerangkan : Bahawa Sunnah Nabi itu, harus dilakukan dengan Tariqat. Bererti tidak cukup hanya dari Hadis Nabi saja, jikalau tidak ada yang melihat pekerjaan dan cara Nabi melaksanakannya, yang melihat itu adalah Sahabat-sahabat Nabi yang menceritakannya kembali kepada murid-muridnya iaitu Tabi’in dan al-Tabi’in menceritakannya pula kepada
pengikut-pengikutnya sampai ada yang membuat Hadis-hadis dan tersusunnya kitab-kitab fiqeh oleh ahli-ahli Hadis seperti Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu  Daud, Abu Na’im, Al-Baihaqi, Abu Bakar  dan lain-lain lagi.

Begitu juga ahli-ahli fiqeh, seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi’e dan Imam Hambali dan lain-lain lagi. Sebenarnya Al-Quran menjadi sumber utama dan Sunnah Hadis merupakan penjelasan yang penting, tetapi adalah urat nadi daripada pelaksanaan ajaran-ajaran itu ialah Tasauf.

Ilmu Tasauf menerangkan : Bahawa “syariat” itu hanyalah peraturan-peraturan belaka, “Tariqatlah” yang merupakan perbuatan untuk melaksanakan syariat itu. Apabila “syariat” dan tariqat” itu sudah dapat dikuasai, maka lahirlah “hakikat” yang tidak lain daripada kebaikan keadaan dan ahwal, sedangkan tujuan yang penting dicari atau matlumatnya ialah “Ma’rifat” yakni mengenal Allah dan wajib mencintai-Nya dengan sebenar-benar sampai ke akar  qalbu kita. Ini penting difahami!

Ummul-Kitab, adalah papan-tulis kepada pengetahuan Allah,   Ia menjadi ternyata di dalam “Kitabul mubin” atau Loh Mahfuz. Di sini Jibrail a.s. membaca perkataan Allah dan membawa turun untuk menyampaikan kepada Nabi. Tajalli pancaran Nur Allah pertama-tama mencapai “Ummul Kitab” yang mana dikatakan peringkat Jabarut, daripada sini ia menurun ke Loh Mahfuz yang mana peringkat paling bawah dari peringkat Malakut juga dinamakan “Alam Misal” atau “Nafsi Kul”. Maka Jibrail a.s. adalah di antara Jabarut dan Malakut yaitu Misal dan dunia jiwa, apa juga yang menjadi ternyata di dalam dunia kebendaan pertama-tama menjadi simpanan di atas ini :

“Di sana adalah bukan benda-benda hijau juga bukan benda-benda yang kering,  tetapi ia adalah tertulis di dalam Kitabul mubin.”[Al-An’am : 59]

Terlalu banyak wahyu dari Rasulullah SAW di dalam dunia kecil ini, ilham Aulia’-aulia’ di dalam dunia adalah anugerah daripada hak melalui peringkat sirr dan khafi yang mana kedua-duanya di dalam peringkat Jabarut. Zamir dan Fuad kedua-duanya di dalam Malakut yaitu Qalb. Qalb adalah Loh Mahfuz dari Alam Misal.

Berdiri di atas kebenaran yang hak dengan mengikut garis-garis dan aqidah-aqidah Islam yang mutlak. Oleh sebab itu pengetahuan Tariqat dan Hakikat adalah sifat-sifat yang penting dalam agama dan menjadi dasar Tariqat/Tasauf menuju ke matlamat Allah SWT atau Tariqat/Tasauf itulah yang
menjadi pedoman yang sebenarnya.

Sesungguhnya Tariqat/Tasauf itu pada hakikatnya sangat patuh kepada Allah SWT dan ibadah yang dikerjakan oleh anggota badan merupakan penjelmaan belaka daripada apa yang menyinar dari qalbu kita dan merupakan sinaran yang tersimpan. Apabila manusia tidak dapat mengenali isi kerohaniannya sendiri,  dia akan menjadi bodoh sombong terhadap dirinya dan mengakibatkan jahil wara’ pula terhadap Khaliqnya.

Firman Allah Ta’ala, yang bermaksud :

“Telah sempurna Tuhanmu, dengan benar dan adil, tidak ada yang boleh mengubah kalimah-kalimah-Nya dan Ialah yang Mendengar lagi Mengetahui.” [Al-An’am : 115]

Dan firman-Nya lagi, bermaksud :

“Sesungguhnya Tuhanmu, Ialah yang lebih mengetahui sesiapa yang sesat dari jalan-Nya, dan Ialah yang lebih mengetahui orang-orang yang terpimpin.” [Al-An’am : 117]

Wallahu  a’lam…….

Wassalamu…….

di edit dari cara-ciri -ciri-cara Al,ilmu

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: